Chào mừng bạn đến với Kho Gạo Hoàng ân

Bảng Giá Bán Lẻ

                                                   Bảng Giá Lẻ Từ (10Kg - 100Kg)

   STT                 TÊN GẠO                     ĐẶC TÍNH   GIÁ (Đ/KG)
     1 GẠO ST25 (LÚA TÔM) THƠM DẺO DAI CƠM NGỌT CƠM      35.000
     2 GẠO ST25 (LÚA VỤ) THƠM DẺO DAI CƠM NGỌT CƠM      30.000
     3 GẠO ST24 THƠM DẺO DAI CƠM NGỌT CƠM      25.000
     4 GẠO THƠM LÀI                DẺO VỪA      15.000
     5 GẠO HƯƠNG LÀI                DẺO VỪA      15.000
     6 GẠO ĐÀI LOAN GÒ CÔNG  DẺO VỪA THƠM NGỌT CƠM       20.000
     7 GẠO TÁM 6 THÁNG DẺO THƠM       20.000
     8 GẠO THƠM NHẬT DẺO MÊM CƠM       17.000
     9 GẠO HẠT NỌC THÁI DẺO DAI CƠM       22.000
    10 GẠO THƠM ĐÀI LOAN DẺO MỀM       18.000
    11 GẠO LÀI SỮA DẺO MỀM       18.000
    12 GẠO TÁM ĐIỆN BIÊN DẺO THƠM       18.000
    13 GẠO NƯƠNG SƠN LA DẺO DAI THƠM CƠM       20.000
    14 GẠO TÀI NGUYÊN CHỢ ĐÀO XỐP MỀM NGỌT CƠM       18.000
    15 GẠO TÁM XOAN HẢI HẬU DẺO THƠM       18.000
    16 GẠO NÀNG HOA XỐP MỀM        18.000
    17 GẠO THÁI NHẬP KHẨU DẺO VỪA        17.000
    18 GẠO LÀI CAMPUCHIA DOẺ THƠM DAI CƠM       23.000
    19 GẠO NẾP CÁI HOA VÀNG THƠM DẺO       30.000
    20 GẠO NẾP NƯƠNG SƠN LA THƠM DOẺ DAI

      33.000

 

 

 

Chia sẻ:
0
Zalo
Hotline